Tuesday, September 30, 2014

Georgia Santa Rosa and her family from Brasil.
They stayed with us from June 2013 to September 2013

1 comment:

Georgia said...

Freebell ga daisuki desu!!
Kono aida wa arigatou gozaimasu!
Mao san genki desu ka.

Minna ni yoroshiku onegaishimasu!!!